Agenda Europees Parlement week 17

24/04: [AGRI] Ontmoeting met nationale parlementen "Naar een gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020"
24/04: [JURI] Gedachtewisseling met Frans Timmermans, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest
25/04: [AFCO] Algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2019; De terugtrekking van het VK uit de EU; Europees burgerinitiatief; Interpretatie en uitvoering interinstitutioneel akkoord beter wetgeven
25/04: [EMPL] Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
25/04: [REGI] Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan
26/04: [TAX3] Openbare hoorzitting over de bestrijding van witwaspraktijken in het EU-bankenstelsel