Agenda Europees Parlement week 2

07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
07 & 10/01 [LIBE]: Stemming over het tegengaan van fraude en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen; de oprichting van een Europees netwerk van Immigratie liaisons; Europese grens- en kustwacht
10/01 [ECON]: Agenda nog niet beschikbaar
10/01 [EMPL]: Gedachtewisseling over het mobiliteitspakket/sociale pijler
10/01 [TRAN]: Brexit; behandeling van speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines; goedkeuring ontwerpverslag over het Europees maritiem éénloketsysteem; stemming over de maximale rijtijden en minimumonderbrekingen
10/01 [PECH]: Stemming over een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren; stemming over instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie