Agenda Europees Parlement Week 2

11/01 [INTA]: Gedachtewisseling over de handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK
11/01 [TRAN]: Stand van zaken van de onderhandelingen tussen de EU en het VK, update door de Commissie over vervoerskwesties
11/01 [CULT]: Gedachtewisseling over de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen over Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
11/01 [LIBE]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan
11/01 [LIBE]: Verslaggeving aan de commissie over de werkzaamheden van de LIBE-groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
11-14/01 [PECH]: Nabeschouwing door vertegenwoordigers van de Taskforce van de Commissie voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk van de overeenkomst tussen de EU en het VK over de toekomstige betrekkingen met het VK
11-14/01 [AGRI]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de strategische plannen van het GLB, horizontale regulering en de interne markt
14/01 [DEVE]: Gedachtewisseling met de winnaar van de Sacharovprijs 2020, de democratische oppositie in Belarus, vertegenwoordigd door Svjatlana Tichanowskaja, Veranika Tsapkala en Tatjana Khomich
14/01 [EMPL]: Uitwisseling over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels - Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen, gedachtewisseling met Nicols Schmit (Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten)