Agenda Europees Parlement week 20

15/05: [JURI] Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden; Subsidiariteit (art. 42); Algemene voorschriften en beginselen voor controle uitvoeringsbevoegdheden Commissie door lidstaten
15/05: [EMPL] Openbare hoorzitting over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
15/05: [LIBE] ICM Uitvoering pakket gegevensbescherming
16/05: [BUDG] Meerjarig financieel kader na 2020 en eigen middelen
16/05: [ENVI] Emissienormen nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
17/05: [IMCO] Gedachtewisseling met vice-voorzitter Andrus Ansip, belast met de Digitale eengemaakte markt
17/05: [INTA] Presentatie studie "Toekomstige handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK: opties na de Brexit"