Agenda Europees Parlement - week 24

8/6: AFCO - Gedachtewisseling met Minister Nikolina BRNJAC, over de resultaten van het Kroatische voorzitterschap van de Raad en een debat over de conferentie over de toekomst van Europa

8/6: ENVI - Een chemische strategie voor duurzaamheid

8/6: IMCO - Gedachtewisseling met Commissaris Reynders over het aangepaste werkprogramma van de Commissie na de COVID-19-uitbraak. Verder staat onder andere op de agenda: Naar een duurzamere eengemaakte markt voor bedrijven en consumenten, Versterking van de interne markt: de toekomst van vrij verkeer van diensten, Intellectuele eigendomsrechten voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie-technologieën, Digital Services Act en  fundamentele rechtenkwesties, en Kunstmatige intelligentie in onderwijs, cultuur en de audiovisuele sector

8/6: REGI: gestructureerde dialoog met Commissaris Ferreira over het herstelplan, het nieuwe MFK-voorstel en de toekomst van cohesiebeleid.

8/6: TRAN - Gedachtewisseling met de Europese Commissie over vervoersaspecten van het EU-herstelplan en het herziene MFK, en stemmingen over Handhavingsvereisten en specifieke regels voor het detacheren van chauffeurs in het wegvervoer, de Minimumeisen aan maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden en positionering door middel van tachografen, en Elektronische informatie over vrachtvervoer.

8-9/6: ECON - Monetaire dialoog en hoorzitting met President van de ECB Lagarde en stemmingen over Wijzigingsverordeningen i.v.m. aanpassingen naar aanleiding van COVID-19.

11/6: AGRI - Gedachtewisseling over de Van boer tot bord strategie

12/6: AFET-INTA - Stemmingen over het Toekomstig partnerschap EU / VK

11/6: LIBE -  Gedachtewisseling met Europees Commissaris Dalli over Antidiscriminatiebeleid in tijden van COVID-19, met name over de situatie van LGBTI. Ook wordt gesproken met de directeur van eu-LISA, de heer Garkov, over de impact van COVID-19 op de activiteiten van het agentschap.

11-12/6: PECH - Gedachtewisseling over de  EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, de kaderrichtlijn mariene strategie en de strategie van boer tot bord: welke plaats voor visserij en aquacultuur?