Agenda Europees Parlement week 25

19/6 [BUDG]: Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog
19/6 [EMPL]: Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU
20/6 [AFCO]: Verslag stand van zaken onderhandelingen brexit; Hervorming kiesrecht EU
20/6 [ENVI]: Emissienormen nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
20/6 [INTA]: Gedachtewisseling met Jean-Luc Demarty over handelsbetrekkingen EU en VS; Stand betrekkingen EU en VS
20/6 [REGI]: Gemeenschappelijke bepalingen inzake oa het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor asiel en migratie en het Fonds voor interne veiligheid