Agenda Europees Parlement - week 25

Van 23-26 mei hebben de verkiezingen van het Europees Parlement plaatsgevonden. De komende weken zullen de politieke groepen interne vergaderingen hebben.  De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

Op dit moment zijn de verschillende fracties begonnen met besprekingen in vijf werkgroepen over de prioriteiten die het EP wil meegeven aan de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De werkgroepen gaan over de onderwerpen milieu en klimaat, economisch/fiscaal beleid en handel, digitalisering, rechtsstatelijkheid/grenzen/migratie en Europa in de wereld. Naar verwachting zal op maandag 17 juni het resultaat van deze werkgroepen gereed zijn, zodat dit als input kan dienen voor de Europese Raad.

Inmiddels zijn overigens twee fracties van naam veranderd: de ALDE-fractie - waarin VVD en D66 vertegenwoordigd zijn - zal voortaan Renew Europe heten (RE) en de ENF-fractie - waaraan de PVV gelieerd is - heet vanaf nu Identiteit en Democratie (ID).