Agenda Europees Parlement - week 26

22-23/6: AFET - stemming over EU-Afrikaanse veiligheidssamenwerking in de Sahel-regio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika en een gedachtenwisseling over de situatie in Albanië

22-24/6: BUDG - stemming over de oprichting van het Just Transition Fund en enkele wijzigingen van de begroting inzake de vluchtelingenproblematiek. Ook vindt een debat plaats over het volgende MFK, de eigen middelen en het herstelplan, en wordt de ontwerpbegroting 2021 met Europees Commissaris Hahn besproken.

22-25/6: ENVI - debat over de Europese strategie om de ontwikkeling, productie en inzet van vaccins tegen COVID-19 te versnellen, met Europees Commissaris Kyriakides.

22/6: debat over onder andere het herziene MFK voorstel. Daarnaast gegagendeerd: doelstreffende maatregelen voor het 'groen' maken van Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps.

23-25/6: ECON - stemming over de oprichting van het Just Transition Fund.

23/6: EMPL - debat over de ILO monitor voor het meten van de impact van COVID op de arbeidswereld, het Global Covid-19 Country response repository en het ILO verdrag inzake geweld en intimidatie. Stemming over Richtlijnen voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaat en over de oprichting van het Just Transition Fund.

23/6: TRAN - over het Europees jaar van het spoor (2021) en het stroomlijnen van maatregelen om de realisatie van het trans-EUropese vervoersnetwerk te bevorderen (terugkoppeling uit onderhandelingen.

23/6: LIBE - uitvoering van de Dublin-III verordening, kunstmatige intelligentie vraagstukken over interpretatie van internationaal recht inzake civiel en militair gebruik van staatsgezag. Debat over terrorismesituatie met Europol.

23/6: JURI - debat met Europees Commissaris Vestager over een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk, en over collectief verhaal (resultaat van onderhandelingen).

23/6: AGRI - debat met Europees Commissaris Sinkevicius over een nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030, en over overgangsbepalingen voor de steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwkkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds in 2021 (verslag van onderhandelingen)

25/6: INTA - debat over EU-instrumenten tegen verstoringen in de internationale handel en investeringen.

25/6: PECH - visserijcontrole, debat over o.a. Europees fonds voor maritieme zaken en visserij (verslag onderhandelingen)

25/6: SEDE - debat met Europees Commissaris Breton. en over implementatie en beheer van permanente gestructureerde samenwerking (PESCO).