Agenda Europees Parlement week 28

09/07: Hoorzitting Draghi (ECB), beschikbaarstellen middelen solidariteitsfonds, bevordering schone en enerziezuinige wegvoertuigen, emissienormen nieuwe personenauto’s, toegang touringcar/autobusdiensten, havenfaciliteiten lossen scheepsafval, gebruik energie uit hernieuwbare bronnen (stemming), Europol, Schengenacquis Bulgarije en Roemenie - afschaffen controles land/zee/luchtgrenzen, Europese migratieagenda,

10/07: Plastic strategie (stemming), gewasbeschermingsmiddelen, Commissieverslag Montenegro, financiering van gezamenlijk defensiebeleid, hoorzitting visacode en humanitaire visa, diervoeders met medicinale werking (stemming), financiering, beheer en monitoring gemeenschappelijk landbouwbeleid.

11/07: Transparantie in Raad, toekomst van de EU, politieke controle EP van Commissie, PEPP (stemming), audiovisuele mediadiensten, Europees solidariteitskorps, evenwicht werk-prive (stemming), Europese arbeidsautoriteit,