Agenda Europees Parlement - week 28

Afgelopen week is het Europees Parlement aan haar negende mandaatsperiode begonnen met een plenaire vergadering in Straatsburg. Tijdens deze plenaire sessie is de Voorzitter van het Europees Parlement gekozen, de heer Sassoli (S&D). Ook zijn de leden van het Europees Parlement benoemd in commissies. Komende week zullen er constituerende commissievergaderingen plaatsvinden in Brussel waarbij voorzitters en vicevoorzitters van de commissies gekozen zullen worden voor een periode van 2,5 jaar. De commissies in nieuwe samenstelling zullen in de week van 22 juli hun reguliere bijeenkomsten starten.

In de week van 15-18 juli zal het Europees Parlement plenair bijeenkomen in Straatsburg. Op de agenda staat de stemming over het voorstel van de Europese Raad inzake de Voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad heeft op 2 juli jl. mevrouw Ursula Von der Leyen voorgesteld als Voorzitter van de Europese Commissie.