Agenda Europees Parlement week 36

03/09: LIBE: intern veiligheidsfonds; in- en uitreissysteem (EES); bescherming klokkenluiders; interoperabiliteit grenzen, visa, politie- en  juridische samenwerking, asiel en migratie. Stemming over fraudebestrijding.

03/09: AFCO: stand van zaken debat over toekomst van Europa; interim rapport MFK. 

03/09: ITRE: Stemming over Digitaal Europa programma 2021-27, Europees defensiefonds.

03/09: ECON: Herziening richtlijn btw-fraude; duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico’s, minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen. Stemming over PEPP, harmonisering btw-stelsel en invoering belastingheffing handelsverkeer tussen lidstaten, btw-tarieven.

03/09: BUDG-commissie: discharge EU-begroting (2017) en EASO (2016).

03/09: IMCO: grensoverschrijdende gezondheidszorg, modernisering consumentenbescherming, oneerlijke handelspraktijken in voedselvoorzieningsketen.

03/09: CULT: nieuwe Europese agenda cultuur; interim rapport MFK; digitaal Europa programma 2021-2027; Horizon Europa (kaderprogramma onderzoek).

06/09: TRAN: CO2 uitstoot zware voertuigen, militaire mobiliteit, visacode, Europese arbeidsautoriteit.

06/09: SEDE: militaire mobiliteit, gedragscode wapenexport, Europees defensiefonds, toekomst autonome wapens.