Agenda Europees Parlement - week 36

31/8-1/9: BUDG - bespreking van MFF, eigen middelen en herstelplan, deels in aanwezigheid van de Duitse minister van Europese Zaken Roth, en stemming over rapport eigen middelen.

31/8-1/9: EMPL - debat over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting (rapporteur Van Sparrentak), de aanpak van COVID-19 en een gesprek met Europees Commissaris Suica over de impact van demografische veranderingen.

1/9: AFET - gedachtenwisseling met de hoofden van de EU delegaties in Hong Kong en in Turkije.

2-3/9: TRAN - bespreking van en stemming over het conceptrapport over de wet inzake digitale diensten en gesprek met de Commissie over de vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt n.a.v. COVID-19. Ook wordt gesproken over de gevolgen van COVID-19 voor het Europees luchtverkeer en de gevolgen van de Brexit op de spoorveiligheid in de Eurotunnel, het trans Europees vervoernetwerk en de oprichting van een herstelfaciliteit.

2/9: ECON - gedachtenwisseling met de Duitse minister van Financiën Scholz.

2-3/9: LIBE - overweging van amendementen op het rapport inzake het rechtsstatelijkheidsmechanisme en het rapport inzake implementatie terugkeerrichtlijn (rapporteur: Strik)