Agenda Europees Parlement week 4

21-22/01 [AFET]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
21-22/01 [DEVE]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
21-22/01 [ENVI]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap; stemming over de emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (herschikking)
21-22/01 [IMCO]: Stemming over het programma voor de interne markt, concurrentievermogen van ondernemingen (incl. MKB); Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance; Presentat
21-22 [TRAN]: Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
22/01 [AFET/DEVE]: Behandeling amendementen over de vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.
22/01 [AFCO]: Gedachtewisseling over de Brexit (art. 50) met o.a. Guy Verhofstadt
23/01 [EMPL]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
23/01 [ITRE]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap; Oprichting van het Europees Defensiefonds; Vaststelling van de Connecting Europe Facility
23-24/01 [INTA]: Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam; Stemming over het besluit van de Raad wat betreft de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore.
23-24/01 [AGRI]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap