Agenda Europees Parlement week 4

In verschillende commissies wordt door Portugese vakministers de specifieke prioriteiten van het Portugese voorzitterschap gepresenteerd: AFCO, AFET. AGRI, CULT, EMPL, FEMM, IMCO, INTA, ITRE, JURI, PECH, TRAN
25/01 [CULT]: Uitwisseling over het 'Bauhaus Initiatief' met Eurocommissaris Gabriel, nabeschouwing over het EU-VK akkoord over de toekomstige relatie, gedachtewisseling over de digitale toekomst van de EU (digitale interne markt, AI)
25/01 [FEMM]: Gedachtewisseling over de situatie van seksuele en reproductieve rechten in de EU, met een focus op de gezondheid van vrouwen
25/01 [INGE]: Publieke hoorzitting over mogelijke bedreigingen van bemoeienis van derde landen in een geopolitieke context
25/01 [PECH]: Uitwisseling over het Brexit Adjustment Reserve, met de Europese Commissie, en gesprek over de beveiligingsprocedures tussen EU-VK voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde
25/01 [TRAN]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de 'Connecting Europe facility' en presentatie door Eurocommissaris Valean over de 'Sustainable and Smart Mobility Strategy'
26/01 [FISC]: Publieke hoorzitting over de impact van Brexit op het gelijk speelveld in de context van belastingen
26/01 [PETI]: Uitwisseling over een burgerpetitie over de discriminatie van LHBTIQ-personen en LHBT-vrije zones in Polen
27/01 [AFCO]: Gesprek over het werkdocument over participatie van burgers en het maatschappelijk middenveld in de Conferentie over de toekomst van Europa
27/01 [DROI-AFET]: Uitwisseling over het nieuwe 'EU Human Rights Sanctions Regime' met verschillende experts
27/01 [EMPL]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over het 'European Social Fund Plus'
27/01 [INTA]: Gesprek over de van 'Boer tot Vork-strategie', over een gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem
27/01 [INTA]: Uitwisseling over het besluit over de EU-VK-overeenkomst over veiligheidsprocedures voor het uitwisselen van beschermde, geclassificeerde, informatie
27-28/01 [SEDE]: Uitwisseling over een nieuwe EU-VS-agenda 'for global change' en perspectieven voor toekomstige bilaterale dialogen met de VS over veiligheid en defensie