Agenda Europees Parlement week 40

01/10 [AFCO]: De tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU; stand van zaken Brexit onderhandelingen
01/10 [ECON]: Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank; Europese toezichthoudende autoriteiten en geïntegreerde financiële markten
01/10 [LIBE]: Gedachtewisseling over de situatie in Roemenië, over onder andere de onafhankelijkheid van de rechtspraak (met Eurocommissaris en vicevoorzitter Frans Timmermans)
01/10 [TAX3]: Hoorzitting over relaties met Zwitserland in belastingzaken en witwaspraktijken.