Agenda Europees Parlement week 40

28/09 [BUDG]: gedachtewisseling over het MFK, eigen middelen en het herstelplan: stand van zaken van de onderhandelingen
28/09 en 01/10 [CONT]: Recovery and Resilience Facility
28/09 en 02/10 [DEVE]: gedachtewisseling over de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
28/09 [DROI-LIBE]: gedachtewisseling over de gezamenlijke aanpak van de EU en Afghanistan op het gebied van migratie
28/09 [ECON]: monetaire dialoog met Christine Lagarde (President van de ECB)
01/10 [EMPL]: uitwisseling over de kansen en bedreigingen van vergrijzing na 2020, het belang van beroepsonderwijs voor competitiviteit, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
01/10 [EMPL]: uitwisseling over het stichten van een 'Recovery and Resilience Facility', uitwisseling over toegang tot degelijke en betaalbare huisvesting
28/09 en 01/10 [ENVI]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Frans Timmermans over Europa's klimaatambities tot 2030
28/09 [IMCO]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Thierry Breton over de uitdagingen van de Covid-19 crisis
28/09 [IMCO]: gedachtewisseling met de Duitse staatssecretaris voor Economische Zaken en Energie over de reacties van de lidstaten op de Covid-19 crisis
28/09 en01/10 [JURI]: gedachtewisseling over het versterken van transparantie en integriteit in EU instituties door het opzetten van een onafhankelijk EU instrument voor ethiek
28-29/09 [LIBE]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Didier Reynders over de behoefte aan een conditionaliteit over democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten in het komende MFK en over het jaarlijkse rapport over de rechtsstaat
28/09 en 01/10 [PECH]: gedachtwisseling over een nieuwe benadering voor de Atlantische maritieme strategie (Atlantic action plan 2.0)