Agenda Europees Parlement week 41

08-09/10 [BUDG]: Gedachtewisseling over het MFK 2021-2027 en het tussenrapport over eigen middelen
08-09/10 [ECON]: Gestructureerde dialoog met Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging; de bankenunie; vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
09/10 [EMPL]: Stemming over sociaal beleid van de eurozone; bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen.
10/10 [AFCO]: Interparlementaire commissie vergadering over de status van het debat over de toekomst van Europa; hoorzitting over de mogelijkheden van het parlement om politieke controle over de Commissie uit te oefenen na Lissabon
10/10 [BUDG/CONT]: Stemming over de bescherming van het budget van de EU in het geval van algemeen verlies in verband met de rechtsstaat in lidstaten
10/10 [CULT]: Gedachtewisseling over het Europees Solidariteitskorps
10-11/10 [DROI]: Jaarrapport over mensenrechten en democratie in 2017 en het beleid van de EU; hoorzitting over hedendaagse vormen van slavernij in derde landen
10-11/10 [ENVI]: Stemming over eenmalig gebruik van plastic
10-11/10 [LIBE]: Stemming over het gebruik van de data van Facebook gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op databescherming; Gestructureerde dialoog met Dimitris vramopoulos, Eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap
10-11/10 [SEDE]: Hoorzitting over kunstmatige intelligentie en de impact op veiligheid