Agenda Europees Parlement week 42

12/10 [AFET]: gedachtewisseling over het jaarverslag over de implementatie van het gezamenlijke buitenlands- en veiligheidsbeleid
12/10 [AFET]: bespreken van het rapport over de implementatie van het associatie-akkoord tussen de EU en Oekraïne
12/10 [AFET]: gedachtewisseling met de Mohammad Shtayyeh, premier van Palestina
12/10 [AGRI]: stemming over de in het herstelfonds (NextGenerationEU) genoemde programma's voor rurale ontwikkeling
12/10 [AGRI]: gedachtewisseling over de GLB-dossiers (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid)
12/10 [DEVE]: nog geen agenda bekend
12/10 [ECON]: gedachtewisseling over het rapport over de invoering van de digitale euro
12/10 [BECA = Beating Cancer]: gedachtewisseling over het rapport over preventie en behandeling van kanker in de EU
12/10 [ENVI]: hoorzitting over het milieu, volksgezondheid en voedselzekerheid in de toekomstige relatie tussen de EU en het VK
12/10 [TRAN]: terugkoppeling van de onderhandelingen over de rechten en plichten van treinpassagiers en over het tot stand komen van 'Connecting Europe'
12/10 [PECH]: gedachtewisseling over het Brexit Adjustment Reserve
15/10 [BUDG]: gedachtewisseling en terugkoppeling van het onderhandelingsteam over de stand van zaken van de onderhandelingen over het MFK, Herstelfonds en het Eigen Middelen Besluit
15/10 [LIBE]: nog geen agenda bekend
15/10 [EMPL]: gedachtewisseling over de coördinatie van sociale zekerheid systemen en gedachtewisseling over het beleid omtrent digitaal onderwijs
15/10 [INTA]: gedachtewisseling met minister Kaag en minister Riester (Frankrijk, Buitenlandse Handel) over het Frans-Nederlandse non-paper over duurzame handel