Agenda Europees Parlement week 43

22/10 [ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over het gemeenschappelijk stelsel van belastingen over de toegevoegde waarde; Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of v
22/10 [CULT]: Behandeling van het ontwerpverslag over Erasmus.
22/10 [JURI]: Stemming over bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.
22/10 [LIBE]: Stemming over de tijdelijke herinvoering van de interne grenscontroles; Behandeling van het ontwerpverslag over interoperabiliteit; Behandeling van het ontwerpverslag over de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode
22/10 [AFCO]: Stand van zaken van de Brexit onderhandelingen met Guy Verhofstadt en Danuta Maria Hubner; Stand van het debat over de toekomst van Europa.
25/10 [BUDG/ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over de vaststelling van het InvestEU programma; behandeling van het ontwerpverslag over de vaststelling van een Europese stabiliteitsfunctie voor investeringen.