Agenda Europees Parlement week 44

26/10 [INGE - Buitenlandse inmenging]: gedachtewisseling met verschillende onderzoekers en de oprichter van Bellingcat
26/10 [AFET]: uitwisseling over de bemiddelingsactiviteiten van de EU (met o.a. SG EEAS)
26-27/10 [IMCO]: overleg over een actieplan voor circulaire economie, de toekomst van de vrije uitwisseling van diensten en intra-EU arbeidsmobiliteit
26-27/10 [JURI]: ICM over 'Better law making from a digital perspective'
26-27/10 [AIDA - Kunstmatige Intelligentie]: uitwisseling met Eurocommissarissen Breton en Vestager
26-27/10 [LIBE]: gedachtewisseling over de situatie in het Kara Tepe kamp en toekomstige uitdagingen voor asiel-/migratiemanagement op de Griekse eilanden
27/10 [ITRE]: gedachtewisseling over een EU brede beoordeling van nationale energie- en klimaatplannen in het licht van de 2030-doelstellingen
27/10 [BECA - Beating Cancer]: uitwisseling over het 'Beating Cancer Plan' met Eurocommissaris Kyriakides
27/10 [ECON]: gedachtewisseling over de gevolgen van de financiële sector na Brexit
28/10 [AFCO]: uitwisseling over dialogen met en participatie van burgers in Europese besluitvorming
28/10 [BUDG]: uitwisseling over de stand van zaken omtrent het MFK, de eigen middelen en het herstelfonds
28/10 [FISC]: gedachtewisseling over de stand van zaken van de hervorming van het internationale belastingsysteem
28-29/10 [EMPL]: overleg over de European Skills Agenda en een sterk sociaal Europa voor 'Just Transitions'
28-29/10 [EMPL]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Schinas over de European Skills Agenda, de Europese Onderwijsruimte en het digitale onderwijsplan
28-29/10 [ENVI]: gedachtewisseling over een EU carbon adjustment mechanism dat in overeenstemming is met WTO richtlijnen
28-29/10 [PETI]: gedachtewisseling over het jaarrapport over de activiteiten van de EUropese Ombudsman (2019)
28-29/10 [SEDE]: gedachtewisseling over de bedreigingen van IS met de EU counter-terrorisme coördinator
28-29/10 [TRAN]: terugkoppeling van de onderhandelingen over 'Connecting Europe' en 'European Year of Rail (2021)'
29/10 [AFCO-LIBE-JURI-PETI]: hoorzitting over Europees Burgerschap