Agenda Europees Parlement week 45

5/11 [INTA]: Behandeling vrijhandelsovereenkomst en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
5/11 [BUDG]: Stemming over het tussentijdsverslag over het MFK 2021-2027 - standpunt van het Parlement m.b.t. een akkoord
5/11 [ECON]: Stemming over Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's; Stemming over Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten; stemming over markten voor financiële instrumenten
5/11 [ITRE]: Behandeling amendementen over financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval
5/11 [IMCO]: Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het
5/11 [TRAN]: Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten; Stemming over de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestatie
5/11 [LIBE]: Stemming over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van controles aan de interne land-, zee- en luchtgrenzen
8/11 [ENVI]: Behandeling van het ontwerpverslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden