Agenda Europees Parlement - week 46

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement

12/11: Schone energie pakket

13/11: Bespreking van het tussenrapport over het MFK 2021-2027 - de positie van het parlement met een blik op de overeenkomst; Debat over de Toekomst van Europa met Bondskanselier Angela Merkel; steun EU-lidstaten aan de VN global compact on migration.

14/11: CO2 emmissie standaarden voor nieuwe zware voertuigen; EU veerkracht tegen de invloed van buitenlandse actoren in de Europese verkiezingscampagne; de zaak Asia Bibi en andere Pakistaanse minderheden.

15/11: Debatten over cases van het breken van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

Agenda commissie vergaderingen Europees Parlement

12/11 [AFET]: Stemmingen over: Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid; Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zaken; de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.    

12/11 [ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over door overheidsobligaties gedekte effecten; Behandeling van de amendementen van het Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

12/11 [AFCO]: Stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen over de Brexit - verslag door de voorzitter; behandeling van het ontwerpverslag over de Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

15/11 [EMPL]: stemming over de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

15/11 [TRAN]: Stemming over Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Jordanië teneinde rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU; stemming over gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de gemeenschap.

15/11 [LIBE]: stemming over de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's