Agenda Europees Parlement Week 46

9/11 [AFET]: aanbeveling voor de Raad over de 75e sessie van de Algemene Vergadering van de VN
9/11 [ECON]: uitwisseling over de aanstelling van Frank Elderson als lid van de Executive Board van de ECB
9/11 [IMCO]: uitwisseling over een programma voor de interne markt, gericht op op het concurrentievermogen van bedrijven, inclusief het MKB, en Europese statistieken (terugkoppeling van de onderhandelingen)
9/11 en 10/11 [LIBE]: uitwisseling over mensenrechten en het EU externe migratiebeleid
9/11 en 10/11 [LIBE]: Bescherming van het EU-budget in het geval van tekortkomingen rondom de rechtsstaat in lidstaten (terugkoppeling van de onderhandelingen)
9/11 en 10/11 [INTA]: publieke hoorzitting over de EU-China handels- en investingsrelaties in een wereld na COVID
9/11 en 12/11 [INGE]: gedachtewisseling met Dmitri Teperik, Christophe Deloire en Gianni Riotta over nationale veiligheid, persvrijheid en data, in het licht van buitenlandse (democratische) inmenging en desinformatie
9/11 en 12/11 [ITRE]: gedachtewisseling over het 2020 Strategic Foresight Report (over industrie, digitale en energie aspecten) met Maros Sefcovic (Vice-President voor Inter-institutionele relaties en Foresight)
9/11 en 12/11 [ITRE]: gedachtewisseling over de Connecting Europe Facility
10/11 [LIBE]: Interparlementaire Conferentie (met deelname van o.a. Nederlandse Tweede Kamerleden) over het eerste jaarlijkse rapport over de rechtsstaat van de Europese Commissie
10/11 [BUDG en INTA]: uitwisseling over een EU 'carbon border adjustment mechanism' die voldoet aan de WTO-standaarden
10/11 [EMPL]: gedachtewisseling over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen (terugkoppeling van de onderhandelingen)
10/11 [EMPL]: uitwisseling over de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van beleid rondom vergrijzing na 2020
10/11 [EMPL]: uitwisseling over het vormgeven van digitaal onderwijsbeleid