Agenda Europees Parlement week 47

19/11 [DEVE]: Uiteenzetting en gedachtewisseling over Investeren in voedselveiligheid voor een toekomst zonder honger; Uiteenzetting en gedachtewisseling over de versterking van het partnerschap van de EU met Afrika.
19-20/11 [INTA]: Bespreking van de EU-Afrika alliantie voor duurzame investeringen en banen; gedachtewisseling met de Europese Ombudsman over export credits.
19-20/11 [CULT]: Stemming over onderwijs in het digitale tijdperk; behandeling van het verslag over de vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027); Interparlementaire commissie bijeenkomst over Europees Cultureel Erfgoed.
19-20/11 [ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over het btw-stelsel voor handel tussen lidstaten; De behandeling van amendementen van de belasting van digitale diensten; Behandeling van amendementen voor de vaststelling van het Fiscalis programma.
19-20/11 [EMPL]: Stemmingen over het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk; de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit en de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia.
19-20/11 [ENVI]: Stemming over het oprichten van een programma voor milieu en klimaat actie (LIFE).
19-20/11 [LIBE]: Behandeling van amendementen voor het programma rechten en waarden; het gebruik van (financiële) informatie te gebruiken voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten; Noodvisa.
20/11 [DROI]: Interparlementaire Commissie Bijeenkomst over mensenrechten en externe actie van de EU en lidstaten.
21-22/11 [ITRE]: Stemmingen over Horizon Europe; de vaststelling van het ruimtevaartprogramma en de oprichting van het Europees Defensiefonds; Behandeling van het ontwerpverslag over een Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie.
21-22/11 [IMCO]: Behandeling van amendementen over de vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane; stemming over betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU.
21-22/11 [AGRI]: Financiering, management en toezicht op het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
21/11 [TAX3]: Openbare hoorzitting over de bestrijding van witwaspraktijken in het EU-bankenstelsel.
21/11 [BUDG]: Stemming over het flexibiliteitsinstrument om onmiddellijke budgettaire maatregelen om de aanhoudende uitdagingen van migratie, vluchtelingen en veiligheid te kunnen financieren.
21/11 [PETI/AFCO]: Stemming over het gezamenlijke rapport over het strategische onderzoek van de Ombudsman over de transparantie van wetgevingsdiscussies in de voorbereidende organen van de Raad in de EU.