Agenda Europees Parlement week 48

26/11 [AFET]: Gedachtewisseling met Carlos Holmes Trujillo, minister van Buitenlandse Zaken van Colombia
27/11 [BUDG/CONT]: Bescherming van de EU begroting in het geval van algemene tekortkomingen in relatie tot de rechtsstaat in lidstaten
26-27/11 [BUDG/ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over de instelling van het Europees Monetair Fonds; Vaststelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen
26-27/11 [ENVI]: Stemming over de ontwerpresolutie “Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen”; Gedachtewisseling met de Commissie over de uitvoeringsverordening wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van verscheidene werkzame stoffen
26-27/11 [LIBE]: Behandeling van het ontwerpverslag over de Europese grens- en kustwacht; behandeling van de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode; Gedachtewisseling over het Asielagentschap van de EU.
27/11 [EMPL]: Stemming over het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)