Agenda Europees Parlement week 49

3/12 [REGI]: Behandeling van de amendementen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
3/12 [INTA]: Stand van de lopende triloogonderhandelingen; behandeling van de amendementen van de vrijhandels- en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore en Vietnam
3/12 [BUDG]: Presentatie ontwerpbegroting 2019 door Eurocommissaris Oettinger
3/12 [ECON]: Stemming over de bevordering van het gebruik van kmo-groeimarkten; Stemming over de digitale diensten belasting en over de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid
3/12 [ECON/BUDG]: Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen
3/12 [EMPL]: Stemming over ESF+
3/12 [ITRE]: Stemming over hergebruik van overheidsinformatie; Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen.
3/12 [TRAN]: Stemming over het beheer van verkeersveiligheid van weginfrastructuur; stemming over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen
3/12 [AGRI]: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
3/12 [CULT]: Behandeling van amendementen van het Erasmus programma
3/12 [DROI]: Hoorzitting over de rol van digitalisering in de bevordering/bescherming van mensenrechten en mensenrechtenactivisten
6/12 [IMCO]: Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen; Stemming over het Douane-programma voor samenwerking; Stemming over de bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
6/12 [AFET]: Bespreking van de stand van zaken m.b.t. politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland; Bespreking van het ontwerpverslag opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
6/12 [AFET/DEVE]: Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking