Agenda Europees Parlement week 5

28-29/1 [ECON]: Monetaire dialoog met Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank
29/1 [BUDG/ECON]: gedachtewisseling over EMF
29/1 [CONT]: stemming over het fraudebestrijdingsprogramma van de EU; Onderzoeken door het Europese bureau voor fraudebestrijding over samenwerking tussen het Europees OM en OLAF
29/1 [ENVI]: hoorzitting over Strategie voor de reductie van broeikasgasemissies in de EU op lange termijn in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs
29/1 [IMCO]: Stemming over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
29/1 [AGRI]: Behandeling van amendementen van financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
29/1 [LIBE]: Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
29/1 [AFCO]: Uitgebreide analyse van het EU-kader om de rechtsstaat en de fundamentele beginselen en waarden van de Unie af te dwingen; stemming over Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement
29/1 [TAX3]: Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking