Agenda Europees Parlement week 5

01/02 [BUDG]: Gedachtewisseling over het Brexit Adjustment reserve
01/02 [EMPL]: Gedachtewisseling over de digitale toekomst van de EU (kunstmatige intelligentie) en terugkoppeling over de onderhandelingen over het European Social Fund Plus
01-02/02 [LIBE - nationale parlementen]: Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol; de impact van COVID-19 op de veiligheid in de EU, politiesamenwerking, cybercrime
01-04/02 [PECH]: Gedachtewisseling over de toekomst van de visserij: het aantrekken van een nieuwe generatie voor de visindustrie
02-04/02 [AGRI]: Uitwisseling over de lange-termijn-visie voor rurale gebieden
04/02 [AFCO]: Publieke hoorzitting over de ervaring met de implementatie van artikel 50 van het Europese Verdrag (uittreding van een lidstaat)
04/02 [BECA]: Gedachtewisseling over het Europese Actiplan tegen kanker, met Eurocommissaris voor Gezondheid Kyriakides
04/02 [ENVI]: Stemming over het 'EU carbon border adjustment mechanism'
04-05/02 [AFET-INTA)]: Gedachtewisseling over de concept-aanbeveling over de goedkeuring van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK