Agenda Europees Parlement week 50

10/12 [DEVE]: Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018
10/12 [INTA]: Stemming over een kader voor screening van buitenlandse directe investeringen in de EU
10/12 [BUDG]: Gedachtewisseling en stemming over de tweede conceptbegroting van 2019 van de EU; Mobilisatie van het EU solidariteitsfonds; Stemming over het flexibiliteitsinstrument om uitdagingen, zoals migratie en veiligheid, te kunnen financieren
10/12 [ECON]: Behandeling amendementen van het door overheidsobligaties gedekte effecten; Behandeling ontwerpverslag van de jaarlijkse groeianalyse 2019 van het Europees semester; Stemming over Solvabiliteit II
10/12 [JURI]: Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen; stemming over de kennisgeving van stukken; Stemming over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlog buitgemaakte kunst en cultuurgoederen
10/12 [LIBE]: Vierde veiligheidsdialoog met commissaris King; Behandeling werkdocument Europese bevelen tot overlegging en bewaring van elektronisch bewijs in strafzaken; Stemming over het programma Rechten en Waarden; Stemming over het asielagentschap
10/12 [TAX3]: Gedachtewisseling met Eurocommissaris Věra Jourová belast met Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid; Gedachtewisseling met Eurocommisaris Margrethe Vestage belast met mededinging
13/12 [EMPL]: Gedachtewisseling met Commisaris Marianne Thyssen over de jaarlijkse groeianalyse 2019; Behandeling van het verslag over de sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
13/12 [BUDG/CONT]: Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten