Agenda Europees Parlement week 6

04/02 [INTA]: Bespreken ontwerpresolutie voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS; Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten naar Groot-Brittannië en Noord-Ierland
04/02 [LIBE]: Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud; Stemming over de Europese grens- en kustwacht
04/02 [JURI/LIBE]: Stemming over het Programma Justitie
04/02 [AFET]: Stemming over de vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun; Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
04/02 [CULT]: Stemming over de vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps”
04/02 [TAX3]: Openbare hoorzitting over Deutsche Bank
07/02 [ECON/BUDG]: Stemming over de instelling van het Europees Monetair Fonds
07/02 [BUDG]: Gedachtewisseling over het vastgoedbeleid; Behandeling van het ontwerpverslag over de richtsnoeren voor de begroting 2020
07/02 [LIBE]: Presentaties over het Europees bevel tot bewaring/verstrekking van elektronisch bewijsmateriaal; stemming over het voorlopige akkoord over de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode
07/02 [DEVE/ENVI]: Gezamenlijke hoorzitting met Frans Timmermans over: “De resterende twaalf jaar: EU-maatregelen om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken”