Agenda Europees parlement week 7

11/02 [TAX3]:Hoorzitting over vermeende financiële misdaden, belastingontduiking en -ontwijking in Malta; Gedachtewisseling met de minister van Justitie van Malta
11/02 [LIBE]: Stemming over de Europese grens- en kustwacht; De rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU en met name in Malta en Slowakije.
14/02 [REGI]: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds