Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 16

16/04: Behandeling broeikasgasemissies
17/04: Debat president Frankrijk Toekomst van Europa; Stemming statuut en financiering Europese politieke partijen; Jaarverslag 15/16 subsidiariteit en proportionaliteit
18/04: Integriteitsbeleid Commissie; Tenuitvoerlegging Verdragspalingen nationale parlementen