Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 48

28/11: Debat met de Minister-President van Denemarken over de toekomst van Europa; Statement van de Europese Commissie over het interne markt pakket en over de strategie voor vermindering van uitstoot van broeikasgassen in lijn met het Parijs akkoord
29/11: 2019 budgettaire procedure: het resultaat van het bemiddelingscommittee; Stemmin gover de mobilisatie van het Europese Solidariteitsfonds; stemming over de ontwerpbegroting: verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen)