Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 5

30/1: Statement van de Raad en de Europese Commissie over de rechtstaat in Hongarije en de ontwikkelingen sinds september 2018; gendergelijkheid: vrouwen in besturen; Commissiestatement over de staat van de handelonderhandelingen tussen de VS en de EU
31/1: Stemming over de amendementen over de procedures in het Europees Parlement; debat over de toekomst van Europa met de Finse minister-president, mr. Juha Sipilä