Cambridge Analytica en Facebook

Tevens was er veel aandacht voor het debat over Cambridge Analytica en Facebook. In het Europees Parlement heerste een grote mate van verontwaardiging over het misbruik van gegevens. De Europarlementariërs willen dat Mark Zuckerberg verantwoording komt afleggen, de CEO van Facebook is reeds uitgenodigd voor een hoorzitting met vier verschillende commissies.

Daarnaast wil het Europees Parlement meer regels en hoge boetes. Er wordt geschetst dat technische bescherming waardoor tracking alleen mogelijk is met toestemming van de gebruiker noodzakelijk is. Tevens vindt men dat er iets gedaan moet worden aan het business model waarin bedrijven geld verdienen door gegevens te verkopen.

Momenteel wacht het Europees Parlement op de ePrivacy- verordening, waarvan de Raad aangeeft dat het een prioritair dossier is. De Commissie is het eens met wat er door de Europarlementariërs naar voren is gebracht. Zij benadrukt dat Europese burgers het recht hebben om beschermd te worden.

18/04: Cambridge Analytica en Facebook besproken