EP transparanter over gesprekken met lobbyisten

Op 31 januari is er in het Europees Parlement plenair gestemd over het rapport inzake het reglement van orde van het Europees Parlement van EP-rapporteur Corbett. Gestemd werd onder andere over een amendement inzake politieke affiniteit van leden. Het voorstel was dat indien er  geen duidelijke affiniteit is van leden van een partij in het EP met die partij, het Europees Parlement bij meerderheid zou kunnen bepalen of de partij wel volgens politieke affiniteit is opgericht. Dit amendement werd nipt verworpen. Een aanvullend amendement, dat bepaalt dat de Voorzitter van het EP bij de oprichting van een politieke partij in het EP geïnformeerd wordt met een verklaring door de leden van die partij dat zij dezelfde politieke affiniteit delen, werd wel aangenomen.

Ook werd gestemd over een amendement inzake transparantie van het EP. Dat amendement stelde voor dat rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters bij elk rapport in een wetgevend proces online moeten publiceren met welke lobbyisten uit het transparantieregister is gesproken. Dit amendement is aangenomen.

Het gehele rapport is met ruime meerderheid aangenomen en zal in werking treden vanaf 11 februari 2019, met uitzondering van de onderdelen die het gedrag van leden en commissies betreffen. Deze onderdelen treden bij aanvang van de nieuwe termijn van het Europees Parlement, per 2 juli 2019, in werking.