Europees Parlement stelt MFK- en CCCTB-inzet vast en steunt Commissie in staalconflict met VS

Tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg deze week heeft een ruime meerderheid het Europees Parlement de inzet voor de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader - de EU-meerjarenbegroting - gesteund. Men wil het huidige financieringsniveau van cohesiebeleid en landbouwbeleid handhaven en nieuwe middelen aanwenden om de nieuwe uitdagingen te financieren.  Verder pleit men voor een financieringsplafond van 1,3% en het uiterlijk in april 2019 bereiken van een akkoord in de MFK-onderhandelingen.  De Commissie houdt het vooralsnog bij een financieringsplafond van 1,1x% maar hoopt ook op een akkoord uiterlijk april 2019. Ook is een rapport vastgesteld over de hervorming van Eigen Middelen, de inkomstenkant van de EU-begroting. Het EP wil alleen akkoord gaan met het MFK als nieuwe categorieen Eigen Middelen vastgesteld worden. Daarnaast wil men de kortingen en correctiemechanismen afschaffen.

Verder heeft het EP haar steun uitgesproken aan de Europese Commissie in het conflict met de VS over staal en aluminium importheffingen. Fracties gaven aan sterk voorstander te zijn van vrijhandel, spraken hun zorgen uit over de werkgelegenheid in de EU als gevolg van het VS-beleid, en steunden de duidelijke reactie van de Commissie op de VS.

Ook heeft het Europees Parlement met een ruime meerderheid ingestemd met de rapporten van Paul Tang en Alain Lamassoure over vennootschapsbelasting (CCTB/CCCTB). Het EP streeft daarmee naar een eengemaakte belastingruimte voor ondernemingen, een Europese winstbelasting. In de Raad is een akkoord (met unanimiteit) nog niet in zicht. Ook de Tweede Kamer is kritisch over deze voorstellen en heeft hierop in 2016 een gele kaart getrokken.

Daarnaast heeft het Europees Parlement onder andere gesproken over de bescherming van onderzoeksjournalisten naar aanleiding van de moord op de Slowaakse journalist Jan Kuciak en heeft een debat plaatsgevonden met de premier van Portugal, Antonio Costa, over de toekomst van de EU.

 

 

13/03: Debat MFK
14/03: Debat Staalconflict met VS
14/03: Stemmingen MFK
15/03: Stemmingen CCTB/CCCTB