Europees Parlement - Week 10

02/03: BUDG: Gedachtewisseling over de ramingen van inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021.

05/03: FEMM: Interparlementaire commissiebijeenkomst over 25 jaar Beijing verklaring en actieplatforms.

05/03: ENVI: Update van de Commissie over de COVID-19 situatie. Stemming over de strategische aanpak van farmaceutica in het milieu.

05/03: INTA: Workshop over de handelsgerelateerde aspecten van het mechanisme voor een koolstofgrensbelasting.