Europees Parlement - week 39

23-24-09: LIBE: De vijfde bijeenkomst van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol.

23-24/09: ECON: Gedachtewisselingen met ECB-President Draghi in het kader van het monetaire dialoog, en met EFB-voorzitter Thygesen over de EFB-evaluatie fiscaal beleid in de Eurozone voor 2020. Hoorzitting met Draghi over het ESRB. Behandeling amendementen economisch beleid van de eurozone in 2019.

23-24/9: BUGD: Gedachtewisselingen over het budget voor 2020, en het MFK 2021-2017 (inclusief eigen middelen).

25/09: ITRE: Stemmingen over het Europese Cybersecurity Industrieel, Technologie en Onderzoeks Competentie Centrum, en het Netwerk van Nationale Coordinatie Centra.

25/09: AGRI: Gedactewisselingen over het landbouwcomponent van het Mercosur handelsverdrag, het rapport over de stand van zaken in de suikermarkt, en pesiticide chlorpyrifos.