Europees Parlement - week 49

04/12: AFCO: Hoorzitting over de verkiezingen van 2019 en over voorstellen met het oog op het debat over de toekomst van Europa.

04-05/12: AFET: Interparlementaire commissievergadering over de EU-prioriteiten voor het buitenlands beleid voor de nieuwe institutionele cyclus. 

04-05/12: AGRI: Hoorzitting over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

02-03/12: DROI: Gedachtwisseling met Joshua Wong, Secretaris-generaal en mede-oprichter van de Demosisto-partij uit Hong Kong.

02-03/12: ECON: Monetair dialoog met Christine Legarde, president van de Europese Centrale Bank. Gedachtewisseling en stemmingen over de bedoeming van leden van de directie van de Europese Centrale Bank, kandidaten: Fabio Panetta en Isabel Schnabel. Stemming over eerlijke belastingen in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie, BEPS 2.0.

04/12: EMPL: Rapportage over onderhandelingen: coördinatie van socialezekerheidsstelsels; wijzigingsregelgeving minimumvereisten voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden; handhavingsvereisten en specifieke regels voor het ter beschikking stellen van chauffeurs in de sector van het wegvervoer.

04/12: IMCO: Overweging over het advies over de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en betreffende toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.

04/12: TRAN: Stemming over de 'Connecting Europe Facility'.

02-02/12: INTA: gedachtewisseling over de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam met de Europese Kamer van Koophandel in Vietnam en met de Internationale Arbeidsorganisatie. Overweging over de toegang van goederen en diensten van derde landen tot de interne market van de Unie op het gebied van overheidsopdrachten. Hoorzitting over het beroepsorgaan van de WTO met een voormalig EU-lid in het beroepsorgaan.

02-03/12: LIBE: Gedachtewisseling over: de stand van zaken bij de implementatie van het inreis- / uitreissysteem (EES) en van het Europees reisinformatie- en machtegingssysteem (ETIAS), met de Commissie, EU-LISA, Europol en het Europees grens- en kunstwachtagentschap; de implementatie van de nieuwe Europese grens- en kustwacht verordening (EBCG) met het Europees grens- en kunstwachtagentschap. 

02-03/12: PECH: Stemming over het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam. Hoorzitting over de stand van zaken van de landingsplicht.

02-03/12: PETI: Hoorzitting met de kandidaten voor de functie van Europese Ombudsman. Gedachtewisseling over het verzoekschrift over de invoering van een belasting op vliegtuigbrandstof voor vluchten binnen de EU.

02-03/12: SEDE: Gedachewisseling over het Europees defensie-programma voor industriële ontwikkeling (EDIDP): stand van zaken en geleerde lessen.

03/12: TRAN: Hoorzitting over de toekomst van goedkope vliegreizen.