Europees Parlement - Week 50

09/12: AFCO: Stemming over de Conferentie over de toekomst van Europa.

12/12: BUDG: Gedachtewisseling over de follow-up van de resoluties van het Parlement en van de voortgang in de Raad met betrekking tot het MFK 2021-2027 en eigen middelen.

12/12: ECON: Hoorzitting met Andrea Enria, voorzitter van de raad van toezicht van de ECB. Overweging over de toegevoegde waarde van een gemeenschappelijk stelsel van BTW met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen.

09/12: LIBE: Stemming over het valse en authentieke documenten online (FADO) systeem van de Europese grens- en kustwacht (voorlopige overeenkomst). Gedachtewisseling met Andrea Jelink, voorzitter van het Europees Comité  voor gegevensbescherming (EDPB). Gestructureerde dialoog met Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken.