Europees Parlement - Week 6

03/02: AFET: Strategische dialoog met commissaris Varhelyi. 

03/02: ENVI: Gedachtewisseling met commissaris Breton. Gedachtwisseling over het op de markt brengen van producten die GMOs bevatten of met GMOs zijn geproduceerd (bezwaar regel 112).

06/02: ECON: Monetair dialoog met ECB-president Legarde.

06/02: LIBE: Gedachtwisseling over de oprichting van het Fonds voor Interne Veiligheid (rapportage over onderhandelingen).

06/02: LIBE-CONT: Gedachtwisseling over de oprichting van het European Openbaar Ministerie.