Europees Parlement - week 7

10/02: DROI: Gedachtewisseling met Linos-Alexandre Sicilianos, President van het EHRM.

10/02: Plenair debat over het MKB en Betere Regelgeving.

10/02: Plenair debat over de Gendergelijkheid Strategie

11/02: Plenair debat over het EU-Vietnam handelsverdrag en de investeringsbeschermingovereenkomst tussen de EU en Vietnam.

12/02: Plenair debat over de heropening van de vervolging tegen de premier van Tsjechië wegens misbruik van EU-middelen en mogelijke belangenconflicten.