Europees Parlement - Week 8

17-18/02: IMCO: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6).
17-18/02: ITRE: Stemming over de herziening van de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Timmermans; gestructureerde dialoog met commissaris Gabriel. 
17-18/02: JURI: Gedachtewisselingen: over het kader van ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën; over intellectuele eigendomsrechten voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentietechnologie. 
17-18/02: SEDE: Achter gesloten deuren: post-Brexit: implicaties voor het veiligheids- en defensiebeleid van de EU; oprichting van de Europese Vredesfaciliteit: stand van zaken. Gedachtwisseling over de follow-up van de conferentie van Berlijn: implementatie van het wapenembargo in Libië.
17-18/02: ECON: Stemming over de Jaarlijkse Groeianalyse 2020.
17-20/02: EMPL: Verslag over de onderhandelingen over het Europese Fonds voor aanpassing aan Globalisatie (EGF).
18/02: ENVI: Setmming over de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie. Gedachtewisselingen met commissaris Kyriakides over over het Europees Kanker Plan, de stand van zaken met betrekking tot het Coroonavius, en de boer-tot-bord strategie.  
18-19/02: ECON-EMPL-BUDG: Interparlementaire week 2020: economisch bestuur van de EU vanuit een parlementair perspectief.
19/02: ITRE-IMO: Gedachtwisseling: gestructureerde dialoog met commissaris Breton. 
19-20/02: INTA: Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Hogan; over het resultaat van de trilaterale bijeenkomst (14 januari 2020) over de WTO-regels van de handelsministers van Japan, de Verenigde Staten en de EU. Achter gesloten deuren: Screening van directe buitenlandse investeringen in de EU - stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding voor implementatie. 
19-20/02: LIBE: Hoorzitting over de implementatie van de Dublin III-verordening. Gestructureerde dialoog met commissaris Jourova. 
19-20/02: AFCO: Stemming over Europese partijen en stichingen: richtlijnen voor de behandeling van verzoeken van een groep burgers. Gedachtewisseling met commissaris Sefcovic. Gedachtwisseling over e-sigaretten en over verwarmde tabak.
19-20/02: PETI: Debat over petitie: de zetel van het Europees Parlement in Brussel.
19-20/02: TRAN: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6). Gedachtewisseling met commissaris Valean. Achter gesloten deuren: stroomlijnen van maatregelen om de realisatie van het trans-Europese vervoersnetwerk te bevorderen.