Europese Parlement- Week 40

De komende week zullen de hoorzittingen van de kandidaat-Commissarissen van start gaan. Het schema voor de hoorzittingen kunt u hier vinden: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190919RES61417/20190919RES61417.pdf

01-02/10: BUDG: Stemmingen over amendementen voor het EU Budget 2020. Overwegingen over maatregelen voor de implementatie en financiering van het EU Budget 2020 gerelateerd aan het uittreden van het VK uit de EU.

02/10: REGI: Stemmingen over EU Budget 2020, EFRO en het Cohesiefonds.

02/10: ECON: Stemming over het rapport betreffende Economisch beleid in de Eurozone in 2019.

02/10: EMPL: Stemmingen over ESF+, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Eurozone.

03/10: LIBE: Hoorzitting 'Opsporing en redding in het Middenlandse Zeegebied'.