Rapporteurs Omtzigt en Leijten presenteren transparantierapport in EP

Op 19 februari presenteerden de rapporteurs op het dossier EU-informatievoorziening, Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA), samen met Martin van Rooijen (50PLUS) hun rapport over transparantie ‘Opening up closed doors: Making the EU more transparant for its citizens’ in het Europees Parlement. De rapporteurs pleiten voor meer transparantie rond Europese besluitvormingsprocessen. Nationale parlementen kunnen een belangrijke rol spelen in het dichterbij brengen van de EU bij de burger. Daarvoor is wel meer openheid nodig vanuit de Europese instellingen, om zo het publieke en parlementaire debat over Europese besluiten in de lidstaten te versterken. Eerder op de dag boden de drie Kamerleden hun rapport ook aan aan de voorzitter van de Eurogroep, de heer Centeno. Het rapport wordt ondersteund door 26 Kamers van nationale parlementen in de EU. De heer Centeno zegde toe met een inhoudelijke reactie te zullen komen en een vervolgafspraak te willen maken.

De presentatie in het Europees Parlement werd gevolgd door een paneldiscussie met onder andere kabinetschef van de Europese Ombudsman Aidan O’ Sullivan en Helen Darbishire van Access Info Europe. Ook de Commissie Meijers was vertegenwoordigd in het panel. Er was brede overeenstemming onder de aanwezigen dat de Europese instellingen meer openheid moeten betrachten in het informeren van hun burgers en het faciliteren van de controlerende rol op Europese besluitvorming door nationale parlementen. Tijdens de discussie werd gesproken over meer samenwerking tussen de nationale parlementen op dit onderwerp. De rapporteurs beraden zich op de uitkomsten van de bijeenkomst en een mogelijk vervolg op deze transparantiebijeenkomst.

19/02: Transparantiebijeenkomst, Brussel