Vooruitblik op de plenaire vergadering in juli

Van 2 t/m 5 juli zullen de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement in Straatsburg plaatsvinden. Op dinsdagochtend 3 juli zal er worden teruggeblikt op het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU. Daarna zal het Oostenrijkse voorzitterschap, dat dan 3 dagen oud is, het werkprogramma presenteren.

De website met informatie over de parlementaire dimensie van het Oostenrijkse voorzitterschap is hier te vinden. Daarnaast kan men hier terecht voor algemene informatie over het Oostenrijkse voorzitterschap, informatie over zijn prioriteiten en de evenementen op regeringsniveau.
In de middag van dinsdag 3 juli wordt er in het Europees Parlement onder andere gedebatteerd over de conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018. Hier stonden onder meer migratie, veiligheid en defensie, en economische en financiële zaken op de agenda. Op vrijdag 29 juni spraken de EU-leiders in de EU‑27-samenstelling nog over de Brexit en in de Eurotop­samenstelling over de eurozone.

Tot slot, op woensdagochtend 4 juli zal de premier van Polen, Mateusz Morawiecki, in debat gaan met de Europarlementariërs over de toekomst van Europa. Hij is de achtste in een reeks debatten tussen EU-staatshoofden en regeringsleiders en de leden van het Europees Parlement.

02-05/06: Straatsburg-week Europees Parlement