Agenda Commissie - week 26

Op 24 juni spreekt het college van Commissarissen in een gestructureerd debat over racisme. Verder spreekt men over het ontwerp van de algemene begroting 2021, de EU-strategie voor rechten van slachtoffers, de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en over de afstemming van relevante wethandhavingsregels van de Unie met betrekking tot gegevensbescherming.