Agenda Europees Parlement week 49

30/11 [EMPL]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen, European Social Fund (ESF+) en het European Global Adjustment Fund (EGF)
30/11 [ENVI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over vaststelling van een actieprogramma van de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)
30/11 [INTA]: Gedachtewisseling over de toegang tot vaccins en ander aanverwant COVID-19-materiaal in het kader van de WTO
30/11 [LIBE]: Gedachtewisseling over de Artikel 7-procedures m.b.t. de situatie van de rechtsstaat in Hongarije en Polen, met o.a. Eurocommissaris Reynders (Justitie) en vertegenwoordigers van de Raad en de nationale autoriteiten van Hongarije en Polen
30/11 [LIBE]: Gedachtewisseling over de recente ontwikkelingen in Hongarije en Polen met betrekking tot de rechten van LHBTI's met Eurocommissaris Dalli (Gelijkheid)
01/12 [AFET-DROI]: Uitwisseling over de mensenrechtenschendingen in Wit-Rusland met o.a. experts van de VN en OVSE
01/12 [EMPL]: Uitwisseling over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
01/12 [LIBE]: Gedachtewisseling over de recente aantijgingen over pushbacks tijdens operaties van Frontex in het oostelijk Middellandse Zeegebied, met de uitvoerend directeur van Frontex
01/12 [LIBE]: Interparlementaire Commissievergadering over de evaluatie van de activiteiten van Eurojust
01/12 [SEDE]: Debriefing over het resultaat van de Raad buitenlandse zaken – bijeenkomst van de Ministers van Defensie door Charles Fries adjunct-secretaris-generaal voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en crisisrespons
02/12 [AFET]: Interparlementaire Commissievergadering over de Westelijke Balkan en de EU-reactie op de gebeurtenissen in Wit-Rusland
02/12 [ANIT]: Uitwisseling met Janusz Wojciechowski (Eurocommissaris voor Landbouw)
02/12 [CULT]: Publieke hoorzitting over het onderwijspakket: doelen, uitdagingen en succesfactoren
02/12 [IMCO]: Gedachtewisseling over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
02/12 [AFET]: Gedachtewisseling over het rapport van de Commissie over Turkije (2019-2020)
03/12 [AFCO]: Gedachtewisseling over de participatie van burgers en het maatschappelijk middenveld in de Conferentie over de Toekomst van Europa