Agenda Europese Commissie - week 27

Op 1 juli zal het college van Commissarissen spreken over EU-voorstellen inzake jeugdwerkloosheid en de jeugdgarantie, een raadsaanbeveling over middelbaar beroepsonderwijs en het updaten van de vaardighedenagenda. Na afloop van deze beraadslagingen worden de EU-voorstellen gepubliceerd.